Me olemme osa kestävän matkailun verkostoa

 

Veden muovaama maisema

Salpausselkä Geopark ulottuu Lahden Salpausselän legendaarisista maastoista eteläisen Päijänteen suurjärvimaisemiin, mistä pääkaupunkiseutu
saa juomavetensä. Muinaisten jäätikköjokien mannerjäätikön reunaan kerrostamat mahtavat Salpausselät halkovat aluetta metsäisinä harjanteina
ja ovat täällä näyttävimmillään. Nämä jääkauden lopulla syntyneet reunamuodostumat ovat kansainvälisesti tunnetuinta geologista
luonnonperintöä Suomessa. Ne muodostavat Salpausselkä Geopark –alueella ainutlaatuisen kokonaisuuden yhdessä ikivanhojen kallioiden,
satojen järvien ja viuhkamaisesti pohjoiseen suuntautuvien harjujen kanssa. Myös maan alla on jotain erityisen arvokasta: Salpausselät kätkevät
sisälleen valtavat varannot puhdasta pohjavettä, jota voi nauttia huippulaatuisena hanavetenä.

Kuuden kunnan alue sai keväällä 2022 UNESCO Global Geopark –statuksen ja pääsi mukaan maailmanlaajuiseen geologisesti merkittävien
alueiden verkostoon, joka kokoaa yhteen ja nostaa esille sekä ainutlaatuisia kohteita että niiden alueella kestävää matkailua edistäviä toimijoita.

 

Kestävää matkailua kehittämässä

Me olemme mukana Salpausselkä Geoparkin kumppaniverkostossa, sillä haluamme tarjota mahdollisuuksia nauttia kansainvälisesti
arvokkaasta alueestamme kestävällä tavalla – UNESCO Global Geopark -arvojen mukaisesti. Sitoudumme kestävän matkailun periaatteisiin ja
haluamme oppia lisää sekä kehittää toimintaamme myös tulevaisuudessa.

Yhdessä muiden toimijoiden kanssa edistämme alueen käyntikohteiden, luonnon ja kulttuuriperinnön tunnettuutta ja näkyvyyttä sekä
rakennamme alueen elinvoimaa ja hyvinvointia.